E-postprospektering

Domänens rykte: 4 sätt att förbättra mejlleveranser

Alexander Vas
January 11, 2022

Den domän och det IP-nummer som ett e-postmeddelande härstammar från kan vara avgörande för huruvida det kommer fram. Anledningen är att spamfilter ofta använder en domäns rykte som bedömningsgrund. Här är några tips för att förbättra domänryktet.

Det ligger i sakens natur att ett mejl måste komma fram till mottagaren för att de ska fylla sin funktion. Men i takt med att kriget mot spam trappas upp så blir ständigt alltmer svårt att undvika skräpkorgen.

För att undvika ett mejlen fastnar i skräpfilter är det ett måste att såväl bevara som upprätthålla avsändardomänens rykte. Men hur gör man i praktiken?

  1. IP-adressen: Gör vad du kan

Allt på internet kretsar kring IP-adresser. De är unika nummer som är kopplade till en viss dator, server eller internetansluten enhet. Om en viss IP-adress har en historik av att användas för spam riskerar den att bli mer eller mindre rödflaggad.

Fokusera på relevanta mejl i begränsad omfattning för att förbättra IP-adressens rykte.

Om du skickar från en delad e-postserver har du inte samma kontroll som om servern har en unik IP-adress. Då är det viktigare att fokusera på domänens rykte.

  1. Domänen: Ta kontroll

Ofta så har du större kontroll över domänen än du har över IP-adressen. Det en bra idé att skaffa en särskild domän eller underdomän för att på så sätt kunna säkerställa att den endast förknippas med det som mejlen handlar om.

Genom att ta kontroll över vilken domän som dina mejl härstammar av så undviker du dåligt rykte.

  1. Innehåll: Det ska vara relevant för mottagarna

Var noggrann med hur du utformar dina mejl. Försök hålla samma nivå som om du skickade ett lite mer formellt brev. Du behöver däremot inte känna dig tvungen att vara stel och strikt.

Genom att undvika stavfel, upprepningar och vulgaritet minimerar du risken att meddelandet markeras som skräp av mottagarens innehållsfilter.

  1. Tekniskt intygande: SPF och DKIM

Det är viktigt att du på teknisk nivå intygar att du förfogar över den domän som du skickar e-post ifrån. Detta sker främst genom DomainKeys Identified Mail (DKIM) och Sender Policy Framework (SPF).

DKIM är ett sätt för mottagaren att vara säker på att du är den avsändare som du utger dig för att vara. Det sker genom att en DKIM-signatur bifogas som bekräftar att den angivna domänen är kopplad till e-postadressen i fråga.

SPF är precis som DKIM ett sätt att intyga att den angivna domänen faktiskt har med e-postmeddelandet att göra. Det anses däremot vara en lite mindre tillförlitlig metod.

Är du osäker på hur detta fungerar är det bäst att ta kontakt med serveradministratören eller din e-postleverantör.

Slutsats

Att underhålla och förbättra en domäns rykte är ett helhetsorienterat arbete. Det kanske allra bästa tipset är att satsa på en unik domän där du gör allt du kan för att hålla hög kvalitet på de mejl som skickas från den.

Det är ofta avsevärt mycket enklare att upprätthålla ett gott rykte, än att försöka återställa det om man råkat hamna på spam-listor. 


Relaterade inlägg

Automatisera din e-postprospektering och uppföljningar

Kom igång och automatisera det tråkiga grovjobbet.
Testa kostnadsfritt