E-postprospektering

B2B-försäljning: Hur börjar man?

Alexander Vas
January 11, 2022

Business to business (B2B) handlar om att i egenskap av företag nå ut till andra företag. Eftersom företagskunder ofta utgör en viktig marknad är de ett segment som man helt enkelt inte kan bortse från. Vi har tittat närmare på marknadsföring och försäljning B2B.

Det blir alltmer vanligt att företag uteslutande fokuserar på andra företagskunder. Ofta beror det på att företag i jämförelse med privatpersoner är mer benägna att åta sig långsiktigt omfattande affärsrelationer. Därför finns det mycket att tjäna på att i större utsträckning satsa på B2B-försäljing. Här är några tips för dig som vill komma igång.

  1. E-postprospektering – Manuellt eller automatiserat

E-postprospektering handlar om att väcka intresse med hjälp av e-postutskick. För att man ska nå framgång är det avgörande att man undviker att hamnar i skräpkorgen och även ser till att skicka relevanta mejl som vid behov följs upp av något lite mer personligt.

Manuell prospektering ger dig full kontroll. Men är i många fall tidskrävande. Du behöver på egen hand bygga upp mottagarlistor och noggrant utvärdera de svar du får. Därför väljer allt fler att använda automatiserad prospektering. Med marknadsledande tjänster såsom Leadprosp får du tillgång till mottagarlistor gällande många högintressanta företag och potentiella företagskunder. Du får även mer tid över till personlig återkoppling. 

  1. Kalla samtal – Oplanerade möten och försäljning via telefon

Kalla samtal handlar om att ringa upp personer utan att i förväg veta huruvida de är intresserade. Det är en av de mest klassiska och på många sätt beprövade teknikerna för försäljning. Men det kräver ihärdighet och att man inte tar saker och ting personligt. Viktigt är även att du har en gedigen lista över telefonnummer att arbeta med. På så sätt kan du alltid gå vidare till nästa chans.

  1. Onlinemarknadsföring – Sociala medier och plattformar

Sociala nätverk och onlineplattformar är utan tvekan de platser där saker och ting numera händer. Där knyts numera många kontakter och affärsförbindelser. Men för att saker ska hända måste man även synas. Därför är det en bra idé att satsa på såväl närvaro som annonser på sociala nätverk och plattformar likt Facebook, Instagram och LinkedIn. Det kan även vara en bra idé att använda Google ads för bred exponering.

  1. Organisk tillväxt – Långsiktigt perspektiv

Den kanske allra numera allra mest populära trenden inom B2B-försäljning och marknadsföring är att satsa på organisk tillväxt. Idén är att man genom att skapa relevant material helt enkelt lockar till sig högaktuella leads och intressenter. Främst genom textbaserad innehåll på egen hemsida och sociala medier.

Detta kräver engagemang och en tydlig idé om vilken målgrupp man har. Om man inte lyckas upprätthålla materialets kvalitet riskerar man även att få motsatt effekt med följd att man ger ett dåligt intryck.

Slutsats

Om du vill lyckas med B2B-försäljning så är det viktigt att ha ett helhetsorienterat perspektiv. Satsa på många kanaler och ge inte upp. Genom att undvika att fastna i motgångar och alltid sträva framåt så bäddar du på många sätt för framgång.


Relaterade inlägg

Automatisera din e-postprospektering och uppföljningar

Kom igång och automatisera det tråkiga grovjobbet.
Boka demo