E-postprospektering

Apple iOS 15: Hur påverkas e-postmarknadsföring?

Alexander Vas
January 11, 2022

Att de stora produkt- och tjänsteleverantörerna påverkar hela branschen är ingen hemlighet. När Apple nu lanserar iOS 15 så kommer nya Mail Privacy Protection att innebära en del förändringar. Här är några saker du bör veta.

E-postmeddelanden har sedan länge varit en given kommunikations och marknadsföringskanal. Men den ökade förekomsten av skräppost och större krav på hög sekretess och integritetsskyddande alternativ har på senaste tiden inneburit en hel del skillnader i hur man når ut och hur man kan utvärdera effektiviteten i en marknadsföringskampanj.

Nu när Apple lanserar iOS 15 så inför de ett flertal förändringar som påverkar hur e-postmeddelanden hanteras i Apple Mail. Några av dessa förändringar kan i värsta fall resultera i att viktiga mätvärden faller bort och blir missvisande.

Ökad anonymitet försvårar utvärdering

Den för e-postmarknadsföring mest avgörande förändringar i och med iOS 15 är att det kommer bli avsevärt mycket svårare att utvärdera huruvida mottagaren har tagit del av innehållet. Främst i och med att det kommer vara möjligt för mottagare att helt enkelt dölja sig bakom Apples servrar.

  • Funktioner såsom Dölj min e-postadress and iCloud Private Relay gör att man som e-postmottagare är dold bakom Apples egna serverar. Även om de är valfria så är det troligt att många kommer att välja att aktivera dem.
  • Mottagarens IP-adress och e-postadress kan komma att bli helt osynlig.
  • Det kommer inte gå att avgöra huruvida mottagaren har öppnat e-meddelandet.
  • Klassiska e-postrelaterade mätvärden kommer med största sannolikhet att bli missvisande.

Traditionella mätmetoder såsom dolda pixlar eller integrerade bilder kommer därför inte längre ge en särskild bra indikation över huruvida e-postmeddelandet har kommit fram. När allting laddas via Apples serverar så kommer helt enkelt allting att framstå som läst.

Förändrade förutsättningar

Även om iOS 15 på många sätt gör traditionella mätmetoder opålitliga så kommer det knappast att innebära slutet för e-postmarknadsföring. Samtidigt som många presenterar det som ett dråpslag så har andra valt att fokusera på konkreta åtgärder som minimerar den negativa effekten.

På sätt och vis är denna förändring bara ett ytterligare exempel på att det i framtiden kommer att vara kvalitet framför kvantitet som gäller. Och att marknadsföring numera kräver avsevärt mycket mer flexibilitet och mottagarorienterade förhållningssätt.

  • Välj att i större utsträckning fokusera på klick och mottagarengagemang.
  • Väl utformade e-postmeddelanden som är intressanta för mottagaren kommer fortsätta att ge resultat.
  • Ta chansen att utvärdera hur många av dina mottagare som faktiskt använder Apple Mail. Detta kommer att visa hur viktigt det blir för dig att faktiskt förhålla dig till kommande förändringar.

Detta är definitivt en chans att omvärdera hur man förhåller sig till e-postmarknadsföring. För den som inte är villig att anpassa sig till nya förutsättningar kommer det även att bli en problematisk omställning. Är man däremot ute i god tid så kommer man även i framtiden att kunna bra mätvärden. Förändringen är ett tydligt tecken på att framtiden kommer att skapa helt andra utmaningar när det kommer till effektiv marknadsföring.


Relaterade inlägg

Automatisera din e-postprospektering och uppföljningar

Kom igång och automatisera det tråkiga grovjobbet.
Boka demo